December 11, 2023

Bhimphedi Khabar

Bhimphedi Cable Network

मकवानपुर प्रदेश सांसदले छानेका भीमफेदि मा बिकास योजना कहां कती ?

भीमफेदी

२०७८फागुन ३

मकवानपुरको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (१) को प्रदेश पुर्वाधार साँझेदारी विकास कार्यक्रमको योजना छनोट गरिएको छ । मकवानपुर २ (१) बाट प्रत्येक्ष निर्वाचित कुमारी मोक्तान र समानुपातीक निर्वाचित सांसद मुनु सिग्देलले योजना छनोट गरी बजेट स्वीकृत गराएका हुन् ।

निर्वाचन क्षेत्र २ (१) प्रत्यक्ष तर्फ मा.कुमारी मोक्तान

ईक्चुङ्ग आधारभुत, स्वास्थ्य आधारभुत,स्वास्थ्य केन्द्र मा फर्निचर,मेडिकल उपकरण भीमफेदी ३ रु १००००००

जलेश्वरी प्राथमिक बिधालय गेट सहित घेराबार भीमफेदि ५ रु १००००००

बाराहि आधारभुत बिधालय कम्पाउण्ड वाल भीमफेदी ५     रु १००००००

दिपक आधारभुत बिधालय घेराबार र खानेपानी भीमफेदि १   रु १००००००

महाभीर बासुकिलेख तथा निम्तिलेख  क्रिषि सडक भीमफेदि ९ रु २००००००

थाङसिङ पुल देखी थाङसिङ जाने क्रिषि सडक स्तरोन्नती   भीमफेदि ४    रु २०००००० 

 निर्वाचन क्षेत्र २ (१) प्रत्यक्ष तर्फ मा.मुनु सिग्देल

बासुकि आधारभुत बिधालय कम्पाउण्डवाल        भीमफेदी ९      रु १००००००

कोगटे खेल मैदान           भीमफेदी  ७      रु ५०००००